Aktuality

Podujatia v marci 2023

  2.3.           Detský karneval – 1.stupeň

20.3.           Pytagoriáda 3,4,5 – OK    

21.3.           Pytagoriáda 6,7,8 – OK

22.3. Testovanie 9

27.3.           Matematický klokan

29.3.           Hollého pamätník – OK – poézia

30.3.           Hollého pamätník – OK – próza

31.3.           Geograf.olympiáda – OK

31.3.           Noc s Andersenom – 1.stupeň

V priebehu mesiaca sa uskutočnia zápasy Midicool volejbal  a podujatia k Mesiacu knihy.