Aktuality

Podujatia v novembri 2022

4.11.              Energoland Mochovce – exk.9.ročník

7. – 11.11.    I – Bobor – informatická súťaž

7. – 11.11.    E-test – 6. – 9. ročník

8.11.              Diagnostika PO

10.11.            Testovanie Komparo – 8. + 9.roč.

10.11.            Olympiáda v SJL – OK Piešťany

11.11.            Energoland Mochovce – exk.7.ročník

8. – 9.11.       Florbal žiačok – okresné kolo

16.11.            Matem. olympiáda – domáce kolo Z5,9

23.11.            Geografická olympiáda – šk.kolo E,F,G

29.-30.11.     Florbal žiakov – okresné kolo

30.11.            Všetkovedko – vedomostná súťaž