Aktuality

Podujatia vo februári 2023

8.2.        Dejepisná olympiáda – OK

 15.2.     Olympiáda v nemeckom jazyku – KK

 16.2.     Hollého pamätník – školské kolo

 16.2.     A slovo bolo u boha.. – súťaž

 17.2.     Biologická olympiáda – školské kolo

 13. – 17.2.    Lyžiarsky výcvikový kurz

 20.2. – 24.2. Jarné prázdniny