Aktuality

Ponuka záujmových krúžkov 2021-22

1.stupeň

Hravá matematika                                                                      Mgr.Slovák                                                              4.roč.

Kreslíme s počítačom                                                               Mgr.Karkuš                                                             1.-2.roč.

Pokusy z prírodovedy                                                              Mgr.Lážeková                                                        3.roč.

Rozprávkovo                                                                                 Mgr.Kľúčovská                                                       1.roč.

Šikovníček                                                                                       p.Valová                                                                  2.-4.roč.

Športový krúžok                                                                          Mgr.Drobná                                                            2.roč.

Tanečný krúžok                                                                           Mgr.Vesperínová                                                  2.–4.roč.

2.stupeň

Aranžovanie                                                                                   Mgr.Svítková                                                          5.-8.roč.

Cvičenia z MAT                                                                            Mgr.Vadíková                                                        7.A,B

Cvičenia zo SJL                                                                             Mgr.Slivanská                                                        8.,9.roč.

Dejepis hrou                                                                                   Mgr. Vargová                                                          5.,6.roč.

Krúžok 3D                                                                                       Mgr.Brnová                                                            8.-9.roč.

Krúžok varenia                                                                             Mgr.Pavlíčková                                                      5.roč.

Maľba,kresba,grafika                                                                 Mgr.Ďuratná                                                          5.-9.roč.

Matematický krúžok                                                                   Mgr.Valášková                                                      9.roč.

Prírodovedný krúžok                                                                   PaedDr.Majerníková                                           5.roč.

Tvoríme sami                                                                                 Mgr.Belicová                                                          5.-9.roč.

Žiaci sa do záujmových krúžkov môžu prihlasovať do 21.9.2021.Jeden žiak sa môže prihlásiť najviac do dvoch krúžkov.