Aktuality

Prerušenie prezenčného vyučovania žiakov 2. stupňa v ZŠ, Školská 4, Vrbové

Riaditeľstvo školy na základe vyhlášky č.271  RUVZ v Trnave Vám oznamuje, že od 1.decembra 2021 do odvolania sa budú  triedy 2. stupňa ZŠ vzdelávať dištančnou formou vyučovania. V prípade zmeny budú rodičia informovaní.
Online vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý bol žiakom zaslaný.
Žiadame rodičov, aby sa deti v tomto období zdržiavali doma a aby ste ich prácu pravidelne kontrolovali. V prípade príznakov ochorenia COVID-19 je potrebné kontaktovať lekára.