Aktuality

Prerušenie vyučovania

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení bude od stredy 14. decembra 2022 do piatku 16.decembra 2022 prerušené prezenčné vyučovanie. V týchto dňoch nebude v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň. V týchto dňoch budú zadania úloh posielané vyučujúcimi prostredníctvom Edupage do 10. hodiny.