Aktuality

Pytagoriáda – okresné kolo

V dňoch 29. – 30.marca 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Okresné kolo sa uskutočnilo v jednotlivých kategóriách nasledovne:

29.marec 2022, utorok – kategória P3,P4,P5

Úspešní riešitelia:

P3 – neboli

P4 – D.Mihálik,F.Kozelka,D.Lutovský,D.Čerešník,M.Feranec

P5 – V.Kováčová

30.marec 2022, streda – kategória P6,P7,P8

Úspešní riešitelia:

P6 – neboli

P7 – M.Kollárik

P8 – M.Chrvala – 2.miesto v celkovom poradí

Srdečne blahoželáme!