Aktuality

Pytagoriáda – školské kolo

V dňoch 8. a 9. decembra sa uskutočnili školské kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaže sa uskutočnili v kategóriách P 3,4, a 5 v stredu 8.decembra a P 6,7,8 vo štvrtok 9.decembra.Žiaci mali v čase od 8.00 do 12.00 vypracovať súťažný test na webovej stránke onlineolympiady.sk. Test obsahoval 15 súťažných úloh, ktoré bolo potrebné vypracovať v čase 60 minút. Prihlásení žiaci 3. a 4. ročníka riešili súťažný test v škole, žiaci 5. – 8. ročníka riešili súťažný test doma. Výsledky budú zverejnené po ukončení súťaže v prostredí EduPage.