Aktuality

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 4, Vrbové oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 18.11.2022 (piatok) udeľuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu úspory energií. V tento deň nebude v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň. Vyučovanie bude pokračovať 21.11.2022 (pondelok).