Aktuality

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Vo štvrtok 26.januára 2023 sa uskutočnilo v CVČ Piešťany okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Do súťaže postúpili aj

víťazi v 2. a 3. kategórií zo školského kola. V 3.kategórií obsadila naša žiačka Viktória Juricová zo 7.A vynikajúce 3.miesto.

Srdečne blahoželáme!