Školské výlety

V piatok 2.júna 2023 sa uskutočnil výlet žiakov 4. ročníka do Topoľčianok. Žiaci navštívili kaštieľ a zvernicu.

V pondelok 5. júna 2023 sa uskutočnil výlet žiakov 1.ročníka do Bojnej. Žiaci navštívili ZOO.