Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roku 2022 – 2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutočnilo v pondelok 5. septembra 2022 o 8.00 hodine na školskom dvore. V programe zazneli príhovory riaditeľa školy Ing. J. Tomčíka a predsedníčky RZ pri škole p. K Holičovej. Po ukončení programu odišli žiaci s triednymi učiteľmi do svojich tried, kde dostali pokyny na ďalšie dni.