Aktuality

Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021

Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021 sa uskutočnilo v stredu 30. júna 2021 o 8.00 na školskom dvore. program uvádzala zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. M. Svítková. S hodnotiacim príhovorom vystúpil riaditeľ školy Ing. J. Tomčík. Žiakom sa prihovorila aj predsedníčka Rady rodičov pri ZŠ vo Vrbovom p. K. Holičová .Po ukončení programu sa sa presunuli žiaci do tried, kde im triedni učitelia odovzdali vysvedčenia.

Riaditeľstvo školy želá všetkým žiakom príjemné prežitie letných prázdnin!