Aktuality

Športové súťaže v apríli

26.apríl 2022

Futbal mladších žiakov – okresné kolo Piešťany

Olympijský odznak žiakov a žiačok – krajské kolo Piešťany

28.apríl 2022

Midicool volejbal žiačok- regionálne kolo Trakovice