Aktuality

Stravovanie žiakov v školskom roku 2020 – 2021

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici oznamuje rodičom a žiakom, že prihlasovať sa na stravovanie v školskom roku 2020 – 21 sa môžu od stredy 26.augusta 2020 do piatku 28.augusta 2020 v čase od 8.00 do 13.00 v kancelárii vedúcej školskej jedálne. Prihlasovať sa  na stravu je možné aj od 2.septembra po otvorení školského roku. Rodičia pri prihlasovaní vypíšu a podpíšu prihlášku. Prihláška na stravovanie bude k dispozícii u vedúcej školskej jedálne alebo na webovej stránke školy v sekcii Tlačivá – Tlačivá – školská jedáleň.