Aktuality

Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

V stredu 28. septembra 2022 sa uskutočnili rôzne aktivity pri príležitosti Dňa mlieka. Aktivity sa uskutočnili priebežne na vyučovacích hodinách v jednotlivých triedach.