Aktuality

Technická olympiáda – okresné kolo

Vo štvrtok 24.11.2022 sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Súťažilo sa v Piešťanoch na SOŠT. Súťaže sa zúčastnili prihlásení žiaci 6. a 9. ročníka. V kategórií B osadil žiak 6.ročníka L. Kazík vynikajúce 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!