Aktuality

Testovanie žiakov

Riaditeľstvo ZŠ na Školskej ulici 4 informuje rodičov žiakov 5. – 9. ročníka o možnosti testovania žiakov kloktacími testami. Testovanie kloktacími testami sa bude vykonávať v škole. Pred testovaním žiak prinesie vytlačené ,vypísané a podpísané tlačivá 1.A a 1.B .Obe tlačivá 1A – Súhlas dotknutej osoby a 1.B – Zber údajov sa nachádzajú v sekcii Tlačivá, odkiaľ si ich možno stiahnuť. Termín testovania žiakov bude rodičom včas oznámený. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu  o testovanie svojho dieťaťa kloktaním, môže byť žiak testovaný antigénovým alebo PCR testom. Negatívny výsledok antigénového – PCR testu, nie staršieho ako 7 dní predloží žiak pred vstupom do školy.