Aktuality

Tradičná výstavka tekvíc

Ako sa v posledných rokoch stalo v našej škole zvykom, koncom októbra sme opäť  vystavili tekvice. V uplynulých dňoch si žiaci všetkých tried 1. a 2. stupňa pripravovali výrobky z vyrezávaných tekvíc od obrovských až po tie najmenšie. Od  stredy 27. októbra sú už všetky tekvice i  tekvičky  vystavené v predzáhradke ZŠ na Školskej ulici 4 vo Vrbovom. Výstavka výrobkov bude pre verejnosť v predzáhradke umiestnená v nasledujúcich dňoch, vo večerných hodinách budú výrobky osvetlené.

Sme veľmi radi, že súťažou o najkrajšiu tekvicu každoročne podnecujeme deti, aby predviedli  nielen svoju snahu, ale aj umelecké nadanie. Zároveň podporujeme spoluprácu rodičov so školou a snažíme sa prispievať k skrášleniu priestorov školskej budovy. Spoločne objavujeme a zároveň obdivujeme čaro jesene.

V tomto roku sme sa rozhodli , že odmenu za najkrajšie výrobky z tekvíc získali všetky triedy 1.stupňa a 2.stupňa .Odmenu dostali žiaci  – autori výrobkov vo svojich triedach od triednych učiteľov. Všetkým, ktorí venovali svoj čas tvorbe krásnych výrobkov ďakujeme a tešíme sa už teraz, čo si milí žiaci a učitelia pripravíte nasledujúci rok.