Aktuality

Tradičná výstavka tekvíc

Riaditeľstvo školy aj v tomto roku vyhlasuje súťaž o najkrajšiu tekvicu.

Súťaže sa zúčastnia všetky triedy pod vedením triednych učiteľov.

Žiaci si pripravia tekvice doma.

Inštalácia bude v predzáhradke školy v dňoch 25.,26. a 27. októbra 2021.

Vyhodnotenie súťaže bude 27. októbra 2021.

Najlepšie kolektívy budú odmenené sladkosťami.

Želáme všetkým veľa tvorivých síl a úspechov!