Aktuality

Tradičná výstavka tekvíc

Riaditeľstvo školy aj v tomto roku vyhlasuje súťaž o najkrajšiu tekvicu.Súťaže sa zúčastnia všetky triedy pod vedením triednych učiteľov. Žiaci si pripravia tekvice doma. Inštalácia výrobkov bude v predzáhradke školy v dňoch 26.,27. a 28 októbra 2020. Vyhodnotenie súťaže bude 28. októbra 2020. Najlepšie kolektívy budú odmenené sladkosťami.

Želáme všetkým veľa tvorivých síl a úspechov!