Aktuality

Týždeň vedy a techniky – aktivity

V dňoch 8. – 14. novembra 2021 prebiehajú v školách aktivity venované Týždňa vedy a techniky. Do týchto aktivít sa zapojili aj žiaci z našej školy. Žiaci z 8. ročníka sa venovali aktivitám na hodinách biológie a fyziky.