Aktuality

Usmernenie vo veci prerušenia vyučovania na základných školách

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ku prerušeniu vyučovania na školách sa nachádza tu:

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom,že v súvislosti s prerušením vyučovania budú rodičia začiatkom budúceho týždňa informovaní o práci žiakov a domácich úlohách počas tohto obdobia prostredníctvom emailov a internetu.

Preventívne opatrenia k šíreniu koronavírusu:

Koronavirus_biely_A5

Koronavirus_modry_A5

Koronavirus_odporucania