Aktuality

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.apríla 2021 a končia sa v utorok 6.apríla 2021.Vyučovanie po prázdninách sa pre žiakov 1.stupňa začína v stredu 7.apríla 2021.Žiaci prinesú v stredu ráno vyplnené Čestné vyhlásenie, ktoré odovzdajú . Podmienkou nástupu dieťaťa po prázdninách do školy je absolvovanie COVID testu s negatívnym výsledkom jedného zákonného zástupcu z ktoréhokoľvek testovacieho miesta, nie staršie ako 7 dní a odovzdané Čestné vyhlásenie.