Viem čo zjem

V týždni od 24. do 28.mája 2021 sa uskutočnili aktivity projektu Viem čo zjem, ktorý je zameraný na správnu výživu a zdravé stravovanie detí. Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali prednášky o zdravom stravovaní v triede a potom riešili úlohy v pracovných listoch.