Aktuality

Volejbal žiačok – okresné kolo

Vo utorok 3. marca 2020 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiačok na ZŠ Scherera a telocvični bývalého SOU vodohospodárskeho v Piešťanoch. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo žiačok z našej z našej školy v zložení A.Brollová, N.Mešterová, L.Chlapíková, M.Beňušová, S.Vargová, S.Hrnčiarová, L.Bieliková a S.Svetlíková pod vedením Mgr.J.Kuťku.

Výsledky zápasov:

Zápasy v skupine:

ZŠ Vrbové – Gymnázium P.d.Coubertina  Piešťany      2 – 0

ZŠ Vrbové – Cirkevná ZŠ Piešťany                                    2 – 0

ZŠ Vrbové – ZŠ Brezová Piešťany                                      2 – 0

Semifinále:

ZŠ Vrbové – ZŠ Mojmírova Piešťany                                 2 – 0

Finále:

ZŠ Vrbové – ZŠ Chtelnica                                                    2 – 0

Družstvo našich žiačok zvíťazilo vo všetkých zápasoch a stalo sa tak majstrom okresu Piešťany.Postúpilo tak do krajského kola,ktoré sa uskutoční 16.apríla 2020 v Senici.

Srdečne blahoželáme!