Aktuality

Vybíjaná mladších žiačok – finále

V pondelok 17. apríla 2023 sa uskutočnilo okresné finále vo vybíjanej mladších žiačok. Súťaž sa uskutočnila na ZŠ Holubyho v Piešťanoch. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo žiačok z našej školy, ktoré do nej postúpilo. Družstvo našich žiačok dosiahlo vynikajúci výsledok, keď v celkovom poradí obsadilo 2.miesto.

Srdečne blahoželáme!