Výstavka tekvíc

Ako sa v posledných rokoch stalo v našej škole zvykom, koncom októbra sme opäť  vystavili tekvice. V uplynulých dňoch si žiaci všetkých tried 1.a 2. stupňa pripravovali výrobky z vyrezávaných tekvíc od obrovských až po tie najmenšie. Vo štvrtok 27. októbra boli už všetky tekvice i  tekvičky  vystavené v predzáhradke ZŠ na Školskej ulici 4 vo Vrbovom. Výstavka výrobkov bude pre verejnosť v predzáhradke umiestnená v nasledujúcich dňoch.

Sme veľmi radi, že súťažou o najkrajšiu tekvicu každoročne podnecujeme deti, aby predviedli  nielen svoju snahu, ale aj umelecké nadanie. Zároveň podporujeme spoluprácu rodičov so školou a snažíme sa prispievať k skrášleniu priestorov školskej budovy. Spoločne objavujeme a zároveň obdivujeme čaro jesene.

Všetkým, ktorí venovali svoj čas tvorbe krásnych výrobkov ďakujeme a tešíme sa už teraz, čo si žiaci a učitelia pripravia nasledujúci rok.