Aktuality

Vystúpenie žiakov CZUŠ Vrbové

V utorok 14. júna 2022 sa uskutočnilo v Dome kultúry vo Vrbovom vystúpenie žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom. Žiaci CZUŠ sa predstavili v programe s tanečnými číslami.