Aktuality

Vyučovanie po vianočných prázdninách

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že v pondelok 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. a 2.stupňa.

Pokyny pred nástupom do školy:

1.Upozorňujeme všetkých rodičov, že pred nástupom do školy sú žiaci povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto tlačivo si možno stiahnuť v sekcii Tlačivá – škola. 

2.Pokiaľ žiak je zaočkovaný alebo prekonal ochorenie COVID 19, je povinný priniesť Oznámenie o výnimke z karantény. Toto tlačivo si možno stiahnuť v sekcii Tlačivá – škola.

3.Riaditeľstvo školy odporúča rodičom, aby otestovali dieťa samotestami 9.januára 2022. Výsledok testovania sú rodičia povinní oznámiť cez EduPage alebo zápisom do žiackej knižky.

4.Zároveň upozorňujeme, že nosenie rúšok v priestoroch školy je povinné.

Riaditeľstvo školy Vám želá všetko dobré do nového roku.