Aktuality

Zápis do 5.ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom Vám ponúka možnosť zapísať svoje dieťa – žiaka/žiačku 4.ročníka – do Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici do 5.ročníka v školskom roku 2021/2022. Informácie o ZŠ vo Vrbovom na Školskej ulici sú na webovej stránke školy .Prihláška do 5.ročníka sa nachádza v sekcii Tlačivá – škola. Bližšie informácie je možné získať u riaditeľa školy Ing.J.Tomčíka na tel.čísle 0911 206 072.