Expert geniality show

Vo štvrtok 13. mája 2021 sa uskutočnilo školské kolo vedomostnej súťaže Expert geniality show. Súťaže sa zúčastnili dvaja žiaci z 5. a 6.ročníka. Obaja žiaci vypracovali test so súťažnými otázkami.

E-testovanie

V dňoch 13. a 14. mája 2021 si žiaci 9. ročníka vyskúšali svoje vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky. Riešili elektronické testy z oboch predmetov, ktoré boli pre nich pripravené v systéme E-test.

Informácie pre rodičov platné od 3. mája 2021

Riaditeľstvo ZŚ vo Vrbovom na Školskej ulici oznamuje rodičom, že od pondelka 3.mája 2021 sa žiaci nemusia preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Žiaci prinesú do školy vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré dostali v piatok 30.4.2021 v škole. Vyhlásenie si možno stiahnuť tu: https://zsvrbove.sk/wp-content/uploads/Vyhlásenie-o-bezinfekčnosti-od-3.5..pdf alebo v sekcii Tlačivá – škola.

Deň Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok bol venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V modernom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjaní diskusie o možných riešeniach súvisiacich problémov. História Dňa Zeme sa začala písať v roku 1970 […]

Informácie k otvoreniu školy pre 2.stupeň

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom 2.stupňa, že v pondelok 19.apríla 2021 bude obnovené vyučovanie pre žiakov 2.stupňa. Aby žiaci bez obáv a problémov postupne zvládli návrat do školských lavíc, budú mať adaptačné obdobie s upraveným rozvrhom hodín a to 4, resp. 5 vyučovacích hodín podľa platného rozvrhu. V pondelok 19.4.2021 bude vchod do budovy […]

Informácie k otvoreniu školy a testovaniu žiakov

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že so súhlasom zriaďovateľa obnovuje od pondelka 19.4.2021 prezenčné vyučovanie.Podmienkou prítomnosti žiaka na vyučovaní je negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu, nie staršieho ako 7 dní, a to žiaka a jedného zákonného zástupcu, prípadne výnimka z testovania  – Potvrdenie o prekonaní Covid ochorenia potvrdená lekárom. Od pondelka 19.4.2021 je v priestoroch […]

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.apríla 2021 a končia sa v utorok 6.apríla 2021.Vyučovanie po prázdninách sa pre žiakov 1.stupňa začína v stredu 7.apríla 2021.Žiaci prinesú v stredu ráno vyplnené Čestné vyhlásenie, ktoré odovzdajú . Podmienkou nástupu dieťaťa po prázdninách do školy je absolvovanie COVID testu s negatívnym […]

Testovanie žiakov

Riaditeľstvo ZŠ na Školskej ulici 4 informuje rodičov žiakov 5. – 9. ročníka o možnosti testovania žiakov kloktacími testami. Testovanie kloktacími testami sa bude vykonávať v škole. Pred testovaním žiak prinesie vytlačené ,vypísané a podpísané tlačivá 1.A a 1.B .Obe tlačivá 1A – Súhlas dotknutej osoby a 1.B – Zber údajov sa nachádzajú v sekcii […]

Obnovenie vyučovania od 22.marca 2021

Vážení rodičia, riaditeľstvo ZŠ vo Vrbovom, Školská ul. Vám oznamuje, že od pondelka 22.3.2021 obnovuje vyučovanie, prevádzku ŠKD a ŠJ pre žiakov 1. – 4.ročníka. Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je absolvovanie COVID testu s negatívnym výsledkom jedného zákonného zástupcu z ktoréhokoľvek testovacieho miesta, nie staršie ako 7 dní a Čestné vyhlásenie, ktoré nájdete aj na stránke školy v časti Tlačivá – škola. […]

Zápis do 1.ročníka – aktualizované informácie

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1.ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch: 15.apríla 2021, vo štvrtok  v čase od 14.00 do 17.00 16.apríla 2021, v piatok  v čase od 14.00 do 17.00 Zapisujú sa deti narodené v čase od 1.9.2014 do 31.8.2015. Zápis sa uskutoční v budove školy na Školskej ulici len za […]