Desatoro deviataka

DESATORO DEVIATAKA

 1. Systematicky sa pripravuj   na Testovanie 9 z MAT a SJL

2. Urob si test záujmov  (www.povolania.eu)

3. Pozri si video o povolaniach (www.infoabsolvent.cz).

4. Pozri si naplnenosť stredných škôl (www.svsmi.sk).

5. Sleduj informácie na nástenke o voľbe strednej školy.

6. Prezri si stránku informačného centra mladých

    (www.icm.sk – menu Pracovný servis).

7. Zúčastni sa s rodičmi Dňa otvorených dverí na vybranej SŠ.

8. Prezri si stránku ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

     (www.upsvar.sk – menu Služby zamestnanosti – kariéra).

9. Ak máš nejaký problém týkajúci sa voľby strednej školy,

     využi konzultačné hodiny výchovnej poradkyne.

10. Pri voľbe SŠ sa rozhodni správne, lebo sa rozhoduješ o svojej budúcnosti.