Zloženie Rady rodičov v školskom roku 2020 /2021:

Trieda Meno
1.A Katarína Nagyová
1.B Silvia Viceníková
2.A Pavol Káčerek
2.B Tatiana Pilková
3.A Mgr.Barbora Otajovičová
3.B PaedDr.Petra Cmarková
4.tr Lucia Kuruc Žáková
5.A Jana Fořtová
5.B Martin Petrík
6.A Kateřina Holičová
6.B Michaela Benková
7.A Bc. Michaela Vladová
7.B Petra Trebatická
8.A Stanislava Čápová
8.B Eva Berová
9.A Tatiana Pavlíčková
9.B Alena Angušová