Zloženie Rady rodičov v školskom roku 2020 /2021:

Trieda Meno
1.A Pavol Káčerek
1.B Tatiana Pilková
2.A Mgr.Barbora Otajovičová
2.B PaedDr.Petra Cmarková
3.tr Lucia Kuruc Žáková
4.tr. Silvia Viceníková
5.A Kateřina Holičová
5.B Michaela Benková
6.A Bc. Michaela Vladová
6.B Petra Trebatická
7.A Stanislava Čápová
7.B Eva Berová
8.A Tatiana Pavlíčková
8.B Alena Angušová
9.A Ing. Peter Stračár
9.B Ivana Galbavá