Zloženie Rady rodičov v školskom roku 2023 /2024:

Trieda Meno
1.A Klaudia

Makarová

1.B Katarína

Hejsková

2.A Bc.Kamila Štefanková
2.B Andrea Plačková
3.A Katarína Nagyová
3.B Silvia Viceníková
4.A Pavol Káčerek
4.B Tatiana Pilková
5.A Mgr.Barbora Otajovičová
5.B PaedDr.Petra Cmarková
6.A Lucia Kuruc – Žáková
6.B Zuzana Švihoríková
7.A Jana Fořtová
7.B Ing.Martin Petrík
8.A Kateřina Holičová
8.B Michaela Benková
9.A Bc.Michaela Vladová
9.B Petra Trebatická