Zloženie Rady rodičov v školskom roku 2019 /2020:

Trieda Meno
1.A Mgr.Barbora Otajovičová
1.B PaedDr.Petra Cmarková
2.A Lucia Žáková
2.B Eva Vangľová
3.tr. Silvia Viceníková
4.A Ing.Markéta Vartíková
4.B Kateřina Holičová
5.A Bc. Michaela Vladová
5.B Petra Trebatická
6.A Zdenko Táborský
6.B Eva Berová
7.A Tatiana Pavlíčková
7.B Alena Angušová
8.A Ing. Peter Stračár
8.B Ivana Galbavá
9.tr. Janka Tvarošková