Zloženie Rady rodičov v školskom roku 2022 /2023:

Trieda Meno
1.A Bc.Kamila Štefanková
1.B Andrea Plačková
2.A Katarína Nagyová
2.B Silvia Viceníková
3.A Pavol Káčerek
3.B Tatiana Pilková
4.A Mgr.Barbora Otajovičová
4.B PaedDr.Petra Cmarková
5.A Lucia Kuruc – Žáková
5.B Zuzana Švihoríková
6.A Jana Fořtová
6.B Ing.Martin Petrík
7.A Kateřina Holičová
7.B Michaela benková
8.A Bc.Michaela Vladová
8.B Petra Trebatická
9.A Alena Angušová
9.B Eva Berová