Ponuka záujmových krúžkov 2021-22

1.stupeň Hravá matematika                                                                      Mgr.Slovák                                                              4.roč. Kreslíme s počítačom                                                               Mgr.Karkuš                                                             1.-2.roč. Pokusy z prírodovedy                                                              Mgr.Lážeková                                                        3.roč. Rozprávkovo                                                                                 Mgr.Kľúčovská                                                       1.roč. Šikovníček                                                                                       p.Valová                                                                  2.-4.roč. Športový krúžok                                                                          Mgr.Drobná                                                            2.roč. Tanečný krúžok                                                                           Mgr.Vesperínová                                                  2.–4.roč. 2.stupeň Aranžovanie                                                                                   Mgr.Svítková          […]

Otvorenie školského roku 2021-2022

Slávnostné otvorenie školského roku 2021 -22 sa uskutočnilo vo štvrtok, 2. septembra 2021 o 8.00 v škole. Žiaci sa zhromaždili vo svojich triedach, kde si vypočuli program slávnostného otvorenia a príhovory. Potom dostali úvodné pokyny k organizácii vyučovania v nasledujúcich dňoch. Malí prváčikovia boli uvítaní vedením školy na dvore a potom sa presunuli do svojich tried. Vyučovanie, […]

Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021

Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021 sa uskutočnilo v stredu 30. júna 2021 o 8.00 na školskom dvore. program uvádzala zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. M. Svítková. S hodnotiacim príhovorom vystúpil riaditeľ školy Ing. J. Tomčík. Žiakom sa prihovorila aj predsedníčka Rady rodičov pri ZŠ vo Vrbovom p. K. Holičová .Po ukončení programu sa sa presunuli žiaci […]

Oznam vedúcej školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom, že odhlásiť sa zo stravy je potrebné do piatku 25.6.2021 vrátane. Od 28.6.2021 sa zo stravy neodhlasuje z dôvodu uzávierky.

Viem čo zjem

V týždni od 24. do 28.mája 2021 sa uskutočnili aktivity projektu Viem čo zjem, ktorý je zameraný na správnu výživu a zdravé stravovanie detí. Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali prednášky o zdravom stravovaní v triede a potom riešili úlohy v pracovných listoch.