Noc s Andersenom

Zábavno – súťažné podujatie pre žiakov 1.stupňa sa uskutoční v piatok 31.3. do soboty 1.4. Prihlásení žiaci budú počas večera súťažiť, čítať rozprávkové knižky, robiť projekty a venovať sa telovýchovným aktivitám v telocvični. Po ukončení všetkých aktivít prenocujú v škole.

Hollého pamätník – okresné kolo

V stredu 29. marca 2023 a vo štvrtok 30. marca 2023 sa uskutoční okresné kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník v CVČ Ahoj v Piešťanoch. Okresné kolo sa uskutoční v uvedených dňoch nasledovne: Streda, 29. marca 2023 – súťažiť budú 3 postupujúci žiaci v 1. – 3. kategórii v prednese poézie Štvrtok, 30. marca 2023 – […]

Biblická olympiáda

V utorok 28. marca 2023 sa uskutoční obvodné kolo biblickej olympiády. Obvodné kolo sa uskutoční v Chtelnici v ZŠ s MŠ. Obvodného kola sa sa zúčastnia 4 postupujúci žiaci zo školského kola. O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.

Matematická olympiáda – krajské kolo

V utorok 28. marca 2023 sa uskutoční krajské kolo matematickej olympiády kategórie Z9. Krajské kolo sa bude konať v Trnave na Gymnáziu J.Hollého. Z našej školy sa súťaže zúčastní postupujúci žiak. O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.

Matematický klokan

V pondelok 27. marca 2023 sa uskutoční súťaž Matematický klokan pre žiakov 1. a 2. stupňa. Súťažiť budú prihlásení 1. a 2. stupňa podľa harmonogramu, v súťaži vypracujú súťažný test.

Beseda s Branislavom Jobusom

V pondelok 27. marca 2023 sa uskutoční beseda s vrbovským hudobníkom Branislavom Jobusom. Beseda sa uskutoční pre žiakov 2. – 4. ročníka v čase od 9.00 do 10.30 v kúrii M. Beňovského.

Pytagoriáda – okresné kolo

V pondelok 20. marca 2023 a v utorok 21. marca 2023 sa uskutoční okresné kolo Pytagoriády žiakov základných škôl. Okresné kolo sa uskutoční pre jednotlivé kategórie nasledovne: Pondelok 20.3.2023 – súťažia kategórie P3,P4,P5 Utorok 21.3.2023 – súťažia kategórie P6,P7,P8 Súťaže sa zúčastnia postupujúci žiaci zo školského kola aj z našej školy. O výsledkoch prinesieme informácie […]

Putujeme za ľudovou piesňou – okresné kolo

V stredu 15. marca 2023 sa uskutoční v CVČ Ahoj v Piešťanoch okresné kolo súťaže Putujeme za ľudovou piesňou. Súťaže sa zúčastnia aj žiaci z našej školy. O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.

Podujatia v marci 2023

  2.3.           Detský karneval – 1.stupeň 20.3.           Pytagoriáda 3,4,5 – OK     21.3.           Pytagoriáda 6,7,8 – OK 22.3. Testovanie 9 27.3.           Matematický klokan 29.3.           Hollého pamätník – OK – poézia 30.3.           Hollého pamätník – OK – próza 31.3.           Geograf.olympiáda – OK 31.3.           Noc s Andersenom – 1.stupeň V priebehu mesiaca sa uskutočnia zápasy Midicool volejbal  a podujatia […]