Vyučovanie po vianočných prázdninách

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že v pondelok 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. a 2.stupňa. Pokyny pred nástupom do školy: 1.Upozorňujeme všetkých rodičov, že pred nástupom do školy sú žiaci povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto tlačivo si možno stiahnuť v sekcii Tlačivá – škola.  2.Pokiaľ žiak je zaočkovaný […]

Hlasovanie projektu Gesto pre mesto

Naša škola podala v novembri rozvojový projekt v rámci grantového programu Gesto pre mesto. Za projekt je možné hlasovať kliknutím na link https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/trnavsky-kraj/11137. Prosíme všetkých, ktorí chcú podporiť tento projekt, aby zaň zahlasovali . Hlasovať je možné do 2. januára 2022.    

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 20. decembra 2021 a končia sa v piatok 7. januára 2022. Vyučovanie po prázdninách sa začína v pondelok 10.januára 2022.

Dištančné vzdelávanie

Riaditeľstvo školy na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu oznamuje rodičom a žiakom 2.stupňa, že od 13.decembra 2021 do 17.decembra 2021 sa budú  triedy 2. stupňa ZŠ vzdelávať dištančnou formou vyučovania. V prípade zmeny budú rodičia informovaní.Online vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý bol žiakom zaslaný.Žiadame rodičov, aby sa deti v tomto období […]

Prerušenie prezenčného vyučovania žiakov 2. stupňa v ZŠ, Školská 4, Vrbové

Riaditeľstvo školy na základe vyhlášky č.271  RUVZ v Trnave Vám oznamuje, že od 1.decembra 2021 do odvolania sa budú  triedy 2. stupňa ZŠ vzdelávať dištančnou formou vyučovania. V prípade zmeny budú rodičia informovaní.Online vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý bol žiakom zaslaný.Žiadame rodičov, aby sa deti v tomto období zdržiavali doma a aby ste ich […]

Týždeň vedy a techniky – aktivity

V dňoch 8. – 14. novembra 2021 prebiehajú v školách aktivity venované Týždňa vedy a techniky. Do týchto aktivít sa zapojili aj žiaci z našej školy. Žiaci z 8. ročníka sa venovali aktivitám na hodinách biológie a fyziky.