Letné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že letné prázdniny sa začínajú v pondelok 1. júla 2024 a končia sa v piatok 30.augusta 2024. Školský rok 2024/2025 sa začína v pondelok 2. septembra 2024. Riaditeľstvo školy želá všetkým žiakom príjemné prežitie letných prázdnin!

Slávnostné ukončenie školského roku

Slávnostné ukončenie školského roku 2023/2024 sa uskutoční v piatok 28.júna 2024 o 8.00 na školskom dvore. Po programe si prevezmú žiaci vo svojich triedach vysvedčenia. Obedy v školskej jedálni sa budú vydávať od 9.30 do 11.00.

Školské výlety

V týždni od 17. júna 2024 sa uskutoční niekoľko školských výletov. V utorok 18. júna navštívia žiaci 5. ročníka Bojnice a Trenčín, v stredu 19. júna žiaci 6. – 9. ročníka Familypark v Rakúsku a v piatok 21. júna sa vyberú žiaci 4. ročníka do Trenčína.

Koncert ZUŠ

V utorok 11. júna 2024 sa žiaci školy zúčastnia koncertu žiakov ZUŠ. Začiatok koncertu je o 8.30.

Školské výlety

V júni 2024 sa uskutočnia viaceré školské výlety. V dňoch 5. – 6. júna 2024 navštívia žiaci 9. ročníka Terchovú a v piatok 7. júna 2024 sa vyberú žiaci 2. ročníka na hrad Červený Kameň.

Medzinárodný deň detí

V pondelok 3. júna 2024 sa uskutoční Medzinárodný deň detí. Žiaci školy budú mať zábavno – súťažné aktivity na štadióne a v priestoroch školy. Organizačné pokyny dostanú od triednych učiteľov.

Malý futbal starších žiačok

V stredu 29. mája 2024 sa uskutočnilo okresné kolo v malom futbale starších žiačok na umelej tráve PFK Piešťany. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo žiačok z našej školy. Naše družstvo v celkovom poradí obsadilo vynikajúce 2.miesto. Srdečne blahoželáme!

Fotografovanie žiakov

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že fotografovanie žiakov sa uskutoční v stredu 29. mája 2024 pre žiakov 1. – 4. ročníka a vo štvrtok 30. mája 2024  pre žiakov 5. – 9. ročníka. Cena fotografie je 1 €. Začiatok fotografovania bude o 8.00.