Rodičovské združenie

V pondelok 25. septembra 2023 sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie. Začiatok je o 16. hodine. Po ukončení celoškolského združenia sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

Medzinárodné športové preteky vo Vítkove

V piatok 22. septembra 2023 sa uskutočnia Medzinárodné športové preteky vo Vítkove v Českej republike. Podujatie organizuje naša česká partnerská škola. Mladí športovci z našej školy a gymnázia vo Vrbovom budú súťažiť v rôznych športových disciplínach.

Podujatia v septembri 2023

4.9. Otvorenie školského roku 2023-2024 18.9. Výlet žiakov 8. ročníka 22.9. Medzinárodné športové preteky vo Vítkove

Školský výlet

V pondelok 18. septembra 2023 sa žiaci 8. ročníka vyberú na školský výlet. Navštívia Moravu a prezrú si priepasť Macochu.

Slávnostné otvorenie školského roku 2023-24

Slávnostné otvorenie školského roku 2023-2024 sa uskutočnilo v pondelok 4.septembra 2023 na školskom dvore. Program uvádzala zástupkyňa riaditeľa M.Svítková. So príhovormi vystúpili riaditeľ školy Ing.J.Tomčík a primátor mesta Vrbové JUDr.Š.Kubík. Po ukončení programu sa žiaci rozišli do svojich tried, kde dostali pokyny na ďalšie dni.

Obnovený športový areál

Areál Základnej školy na Školskej ulici 4 vo Vrbovom nie je veľký, no plne slúži nielen školákom, ale aj verejnosti celé roky. Postupne sme doplnili preliezky, hojdačky, neustále udržiavame multifunkčné ihrisko a pred koncom aktuálneho školského roka sme dokončili obnovu basketbalového ihriska. Za aktívnu pomoc i finančnú podporu ďakujeme Mestu Vrbové a Rade rodičov pri ZŠ Školská […]

Úspechy žiakov našej školy

Riaditeľstvo Základnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom každoročne v závere školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov za uplynulý školský rok. Ani tento rok nebol výnimkou.             Pre niekoho môžu byť prírodovedné predmety ako matematika či biológia strašiakom. Naši žiaci však dokázali, že si s nimi hravo poradia. Žiak siedmeho ročníka Šimon Klčo vybojoval pre školu prvé miesto […]

Letné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že letné prázdniny sa začínajú v pondelok 3. júla 2023 a končia sa v piatok 31.augusta 2023. Školský rok 2023/2024 sa začína v pondelok 4. septembra 2023.   Riaditeľstvo školy želá všetkým žiakom príjemné prežitie letných prázdnin!

Slávnostné ukončenie školského roku

Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023 sa uskutoční vo piatok 30.júna 2023 o 8.00 na školskom dvore. Po programe si prevezmú žiaci vo svojich triedach vysvedčenia. Obedy v školskej jedálni sa budú vydávať od 9.00 do 11.00.

Škola v prírode

V dňoch 19. – 23. júna 2023 sa uskutoční škola v prírode. Zúčastnia sa jej žiaci 3.ročníka.Ubytovaní budú v penzióne Normandia pri Nitrianskom Rudne. Počas pobytu budú mať rôzne vzdelávacie, výchovné ,športové a zábavné aktivity a absolvujú výlet.