Rozprávkové vyučovanie

V stredu 21. februára 2024 sa uskutoční pre žiakov 1.stupňa Rozprávkové vyučovanie v čase od 8.00 do 13.00. Deň bude venovaný tradíciám, fašiangovým a karnevalovým zvykom. Prosíme rodičov, aby si deti pripravili masky a podľa možností o poskytnutie cien do tomboly.

Šaliansky Maťko – okresné kolo

V utorok 20. februára 2024 sa uskutoční v CVČ Ahoj okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Do okresného kola postúpili víťazi zo školského kola v 2. a 3.kategórií. O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.

Modulové vyučovanie pre 1.stupeň

V utorok 20. februára 2024 sa uskutoční pre žiakov 1.stupňa modulové vyučovanie. Vyučovanie bude prebiehať na hodinách telesnej a športovej výchovy pre 1.,2. a 3.ročník. Modulové vyučovanie bude pod názvom To nie je žiaden fór, aj ty môžeš dať gól.

Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo

Vo štvrtok 15. februára 2024 sa uskutoční v Trnave krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastní aj postupujúci žiak z našej školy. O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.

A slovo bolo u boha – okresné kolo súťaže

V utorok 13. februára 2024 sa uskutoční okresné kolo súťaže A slovo bolo u boha na Gymnáziu A. Merici v Trnave. Súťaže sa zúčastní aj družstvo žiačok z našej školy. O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.

Podujatia vo februári 2023

   9.2.     Workshop Ajty v IT – 7.roč. 12.2.      A slovo bolo u boha – súťaž 15.2.      Olympiáda v NEJ – KK 20.2. Šaliansky Maťko – okresné kolo 26.2.– 1.3.     Lyžiarsky výcvikový kurz – 8. + 9.ročník

Basketbal žiačok

V stredu 31. januára 2024 sa uskutoční okresné kolo v basketbale žiačok na ZŠ E.Scherera v Piešťanoch. Súťaže sa zúčastní aj družstvo žiačok z našej školy. O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.

Olympijský odznak všestrannosti

Disciplíny: 1.výdrž v zhybe 2.skok do diaľky z miesta 3.člnkový beh 4.Ľah – sed 5.vytrvalostný člnkový beh 6.hod medicinbalom Účasť a výsledky: 6.ročník: 30 žiakov, 4 bronzové odznaky 7.ročník: 36 žiakov, 2 bronzové, 1 strieborný, 1 zlatý odznak 8.ročník: 42 žiakov, 6 bronzových, 4 strieborné, 1 zlatý odznak 9.ročník: 31 žiakov, 6 bronzových, 1 strieborný odznak Všetkým držiteľom […]

Matematická olympiáda – okresné kolo

V stredu 24. januára 2024 sa uskutoční okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z5,Z9 v priestoroch ZŠ na Mojmírovej ulici v Piešťanoch. Do súťaže postúpili úspešní riešitelia školského kola. O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.