Organizácia vyučovania od 26.10.2020

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom 2.stupňa, že žiaci 2.stupňa – 5. – 9. ročníka sa budú od pondelka 26. októbra 2020 vzdelávať dištančnou formou. Všetci žiaci 2.stupňa,ktorí sa stravovali v školskej jedálni , sú zo stravy od pondelka 26. októbra 2020 odhlásení a v školskej jedálni sa nestravujú. Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým rodičom a […]

Čas jablkových vôní

Dňa 21.októbra 2020 sme si pripomenuli Medzinárodný deň jablka. Vyučujúci si na jednotlivých predmetoch pripravili rôzne aktivity súvisiace s týmto chutným ovocím. Žiaci spoznávali odrody jabĺk, riešili jabĺčkové matematické úlohy, maľovali, tvorili plagáty a ochutnali jablkový koláč. Dokonca na hodinách fyziky použili jabĺčka pri pokusoch. Naším cieľom bolo  podporiť konzumáciu ovocia a zároveň plniť aj niektoré z úloh Národného  […]

Tradičná výstavka tekvíc

Riaditeľstvo školy aj v tomto roku vyhlasuje súťaž o najkrajšiu tekvicu.Súťaže sa zúčastnia všetky triedy pod vedením triednych učiteľov. Žiaci si pripravia tekvice doma. Inštalácia výrobkov bude v predzáhradke školy v dňoch 26.,27. a 28 októbra 2020. Vyhodnotenie súťaže bude 28. októbra 2020. Najlepšie kolektívy budú odmenené sladkosťami. Želáme všetkým veľa tvorivých síl a úspechov!

Oznam pre rodičov – informácie k ochoreniu COVID 19

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že aktuálne informácie týkajúce sa školského roku 2020 – 2021 v období pandémie ochorenia COVID 19 sú dostupné na web stránkach: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021.

Otvorenie školského roku 2020 – 2021

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roku 2020 -21 sa uskutoční v stredu, 2. septembra 2020 o 8.00. Všetci žiaci prinesú vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo “Zdravotný dotazník – vyhlásenie o bezinfekčnosti” je dostupné v sekcii Tlačivá – škola. Žiaci 2.septembra 2020 dostanú pokyny k vyučovaniu v nasledujúcich dňoch […]

Stravovanie žiakov v školskom roku 2020 – 2021

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici oznamuje rodičom a žiakom, že prihlasovať sa na stravovanie v školskom roku 2020 – 21 sa môžu od stredy 26.augusta 2020 do piatku 28.augusta 2020 v čase od 8.00 do 13.00 v kancelárii vedúcej školskej jedálne. Prihlasovať sa  na stravu je možné aj od 2.septembra po otvorení školského roku. Rodičia pri […]

Informácie pre rodičov a žiakov na záver školského roku 2019/2020

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,že ukončenie školského roku 2019/2020 sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 o 8.00. Žiaci, ktorí chodia do školy, dostanú vysvedčenie v triedach. Žiaci prihlásení na stravovanie môžu ísť na obed od 9.00 do 11.00. Školský klub bude v prevádzke do 14.00. Žiaci, ktorí nechodia do školy,si preberú vysvedčenie v stredu […]