2 percentá z dane

Milí rodičia a priatelia školy, aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov.Využitie týchto prostriedkov  jeúčelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí. Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali. Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie – môžu poukázať 2% v časti DP Vyhlásenie o poukázaní podielu […]

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo školy oznamuje,že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch: 15. apríla 2021 v čase od 14.00 do 17.00 16.apríla 2021 v čase od 14.00 do 17.00 Podrobnejšie informácie o zápise budú uverejnené neskôr. Oznam o zápise si možno prezrieť tu: https://zsvrbove.sk/wp-content/uploads/zápis-1.pdf

Dištančné vzdelávanie + jarné prázdniny

Riaditeľstvo ZŠ vo Vrbovom, Školská ul. oznamuje rodičom a žiakom 1. – 4. ročníka, že na základe rozhodnutia krajského hygienika nebude od pondelka 22.februára 2021 obnovené vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka,škola bude naďalej zatvorená. Vyučovanie od pondelka 22.februára 2021 bude pokračovať dištančnou formou pre žiakov 1. a 2.stupňa do piatku 26.februára 2021. Riaditeľstvo ZŠ vo Vrbovom, Školská ul. oznamuje rodičom a […]

Projekt Čítame radi

V týchto dňoch prebehlo vyhodnotenie celoslovenského projektu Čítame radi,ktorý je zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl. Projekt zaslala aj naša škola a uspela. Do školskej knižnice tak pribudnú nové knihy pre našich žiakov,mladších aj starších čitateľov.

Dôležitý oznam – aktualizácia

Riaditeľstvo ZŠ vo Vrbovom, Školská ul. oznamuje rodičom a žiakom 1. – 4. ročníka, že na základe rozhodnutia krajského hygienika nebude od pondelka 15.februára 2021 obnovené vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka,škola bude naďalej zatvorená. Vyučovanie od pondelka 15.februára 2021 bude pokračovať dištančnou formou tak ako doteraz. Tento pokyn bude platiť do odvolania.

Dištančné vzdelávanie – aktuálne informácie

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom 1.a 2.stupňa,že na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR v súvislosti s nepriaznivou pandemickou situáciou v SR budú žiaci 1.a 2.stupňa pokračovať v dištančnom vzdelávaní naďalej od pondelka 1.februára 2021 až do odvolania. Riaditeľstvo školy upozorňuje rodičov a žiakov, aby sledovali aktuálne informácie týkajúce sa návratu žiakov do škôl a obnovenia […]

Zápis do 5.ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom Vám ponúka možnosť zapísať svoje dieťa – žiaka/žiačku 4.ročníka – do Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici do 5.ročníka v školskom roku 2021/2022. Informácie o ZŠ vo Vrbovom na Školskej ulici sú na webovej stránke školy .Prihláška do 5.ročníka sa nachádza v sekcii Tlačivá – škola. Bližšie informácie je možné získať […]

Informácia ku klasifikácii žiakov za 1.polrok 2020/2021.

Hodnotenie žiakov 1.stupňa za 1.polrok: Komplexné hodnotenie žiakov za 1.polrok sa uskutoční na klasifikačnej  porade. Porada bude do  jedného týždňa po návrate do školy. Žiaci 1.ročníka sa budú hodnotiť slovne, žiaci 2. – 4. ročníka klasifikáciou. Hodnotenie žiakov 2.stupňa za 1.polrok: Komplexné hodnotenie žiakov za 1.polrok sa uskutoční na klasifikačnej  porade. Porada bude v treťom týždni […]

Dištančné vzdelávanie – oznam

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom 1.a 2.stupňa,že na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR v súvislosti s nepriaznivou pandemickou situáciou v SR budú žiaci 1.a 2.stupňa pokračovať v dištančnom vzdelávaní naďalej od pondelka 18.januára 2021 až do odvolania. Riaditeľstvo školy upozorňuje rodičov a žiakov,aby sledovali aktuálne informácie týkajúce sa návratu žiakov do škôl a obnovenia […]

Návrat do školy – dôležitý oznam

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že predpokladaný návrat žiakov 1.a 2.stupňa sa uskutoční podľa pokynov ministerstva školstva,ktoré boli zverejnené v pondelok 4.januára 2021 (infografika pod článkom). Riaditeľstvo školy upozorňuje rodičov a žiakov,aby sledovali aktuálne informácie týkajúce sa návratu žiakov do škôl a obnovenia vyučovania v médiách a na webovej stránke školy. Informácie o návrate […]