Tlačivá – škola

Názov Dokument

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonný zástupca

Čestné vyhlásenie zákonný zástupca
Vyhlásenie zákonného zástupcu o

bezinfekčnosti – po testovaní

Stiahnuť
Prihláška do 5.ročníka Stiahnuť
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Stiahnuť
Zdravotný dotazník – vyhlásenie o bezinfekčnosti Stiahnuť
Žiadosť o individuálne vzdelávanie Stiahnuť
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky Stiahnuť
Žiadosť o vydanie opisu vysvedčenia / katalógového listu Stiahnuť
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky Stiahnuť
Žiadosť o povolenie plnenia školskej dochádzky mimo územia SR Stiahnuť
Žiadosť o prijatie / preradenie žiaka Stiahnuť
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Stiahnuť
Žiadosť o vydanie učebníc Stiahnuť
Žiadosť o individuálnu integráciu dieťaťa v bežnej triede ZŠ Stiahnuť

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.