Odporucenie_na_oslobodenie_od_povinnej_telesnej_vychovy