Mgr. Nikola Madrová
Špeciálny pedagóg
Soňa Kubíková
Pedagogický asistent
Bc. Nikola Tamajková
Pedagogický asistent
Mgr. Sylvia Holecová
Pedagogický asistent
Ing. Zuzana Kollárová
Pedagogický asistent
Bc. Zuzana Mihalovičová
Vychovávateľka
Bc. Petra Žitňanská
Vychovávateľka
Mgr.Zuzana Luknárová
Učiteľka
Mgr. Natália Vargová
Triedna učiteľka 8.B
Ing. Monika Belicová
Triedna učiteľka 7.B
Mgr. Jana Valachová
Triedna učiteľka 5.B
Mgr.Denisa Kľúčovská
Triedna učiteľka 3.A
Ing.Jaroslav Tomčík
Riaditeľ školy
Mgr.Ján Karkuš
Zástupca riaditeľa
Mgr.Jaroslav Hanzlík
Učiteľ
Mgr.Daniela Drobná
Triedna učiteľka 4.B
Mgr. Monika Janechová
Triedna učiteľka 1.A
Mgr. Marcela Vesperínová
Triedna učiteľka 4.A
Mgr. Lenka Švarcová
Triedna učiteľka 2.B
Mgr. Jana Záhorcová
Triedna učiteľka 3.B
Mgr. Radoslava Lážeková
Triedna učiteľka
PaedDr. Alexandra Majerníková
Triedna učiteľka 8.A
Mgr. Lenka Pavlíčková
Triedna učiteľka 7.A
Mgr. Rastislav Peceň
Učiteľ
Mgr. Miroslava Slivanská
Triedna učiteľka 5.A
Mgr. Ladislav Slovák
Triedny učiteľ 2.A
Mgr. Barbora Stopjaková
Triedna učiteľka 9.A
Mgr. Sylvia Brnová
Triedna učiteľka 6.B
Ing.Jaroslav Tomčík
Riaditeľ
Mgr. Alena Valášková
Triedna učiteľka 6.A
Mgr. Ján Karkuš
Zástupca
Viera Valová
Vychovávateľka
Mgr. Milica Svítková
Zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Natália Vargová
Učiteľka
Mgr. Mária Aftanasová
Učiteľka
Mgr. Marcela Vesperínová
Triedna učiteľka
Mgr. Andrea Andrísková
Vychovávateľka
Mgr. Andrea Cepková
Triedna učiteľka 9.B
Mgr. Daniela Majerníková
Učiteľka
Mgr. Juraj Kuťka
Učiteľ