Mgr. Milica Svítková
Zástupkyňa
Mgr. Miroslava Slivanská
Triedna učiteľka
Mgr. Mária Aftanasová
Učiteľka
Mgr. Ladislav Slovák
Triedny učiteľ
Mgr. Andrea Andrísková
Vychovávateľka
Mgr. Barbora Stopjaková
Vychovávateľka
Mgr. Sylvia Brnová
Triedna učiteľka: 8.A.
Jana Uváčková
Učiteľka
Mgr. Andrea Cepková
Triedna učiteľka:6.B.
Mgr. Martina Vadíková
Triedna učiteľka
Mgr. Daniela Drobná
Triedna učiteľka
Mgr. Alena Valášková
Triedna učiteľka
Mgr. Zuzana Ďuratná
Učiteľka
Viera Valová
Vychovávateľka
Mgr. Monika Janechová
Triedna učiteľka
Mgr. Natália Vargová
Učiteľka
Mgr. Denisa Kľúčovská
Triedna učiteľka
Mgr. Marcela Vesperínová
Triedna učiteľka
Mgr. Juraj Kuťka
Triedny učiteľ
Mgr. Radoslava Lážeková
Triedna učiteľka
PaedDr. Alexandra Majerníková
Triedna učiteľka
Mgr. Dana Murínová
Učiteľka
Mgr. Monika Nedorostová
Vychovávateľka
Ing.Jaroslav Tomčík
Riaditeľ
Mgr. Lenka Pavlíčková
Triedna učiteľka
Mgr. Ján Karkuš
Zástupca
Mgr. Rastislav Peceň
Mgr. Rastislav Peceň