Mgr.Daniela Drobná
Mgr. Monika Janechová
Mgr. Marcela Vesperínová
Mgr. Lenka Švarcová
Mgr. Jana Záhorcová
Viera Valová
Ing.Jaroslav Tomčík
Riaditeľ
Mgr. Barbora Stopjaková
Vychovávateľka
Mgr. Ján Karkuš
Zástupca
Mgr. Sylvia Brnová
Učiteľka
Mgr. Milica Svítková
Zástupkyňa
Mgr. Martina Vadíková
Triedna učiteľka
Mgr. Mária Aftanasová
Učiteľka
Mgr. Alena Valášková
Triedna učiteľka
Mgr. Andrea Andrísková
Vychovávateľka
Viera Valová
Vychovávateľka
Mgr. Martina Vadíková
Triedna učiteľka: 8.A.
Mgr. Natália Vargová
Učiteľka
Mgr. Andrea Cepková
Triedna učiteľka:6.B.
Mgr. Marcela Vesperínová
Triedna učiteľka
Mgr. Daniela Majerníková
Učiteľka
Mgr. Monika Janechová
Triedna učiteľka
Mgr. Juraj Kuťka
Triedny učiteľ
Mgr. Radoslava Lážeková
Triedna učiteľka
PaedDr. Alexandra Majerníková
Triedna učiteľka
Mgr. Lenka Pavlíčková
Triedna učiteľka
Mgr. Rastislav Peceň
Mgr. Rastislav Peceň
Mgr. Miroslava Slivanská
Triedna učiteľka
Mgr. Ladislav Slovák
Triedny učiteľ