Mgr. Ladislav Slovák

  • ZŠ Školská 4, 922 03 Vrbové

Mgr. Ladislav Slovák

Triedny učiteľ