Mgr. Nikola Madrová
Špeciálny pedagóg
Soňa Kubíková
Pedagogický asistent
Bc. Nikola Tamajková
Pedagogický asistent
Mgr. Sylvia Holecová
Pedagogický asistent
Ing. Zuzana Kollárová
Pedagogický asistent
Bc. Zuzana Mihalovičová
Vychovávateľka
Bc. Petra Žitňanská
Vychovávateľka
Mgr.Zuzana Luknárová
Učiteľka
Mgr. Natália Vargová
Triedna učiteľka 8.B
Ing. Monika Belicová
Triedna učiteľka 7.B