Mgr. Monika Janechová
Triedna učiteľka
Mgr. Natália Vargová
Učiteľka
Mgr. Denisa Kľúčovská
Triedna učiteľka
Mgr. Marcela Vesperínová
Triedna učiteľka
Mgr. Juraj Kuťka
Triedny učiteľ
Mgr. Radoslava Lážeková
Triedna učiteľka
PaedDr. Alexandra Majerníková
Triedna učiteľka
Mgr. Dana Murínová
Učiteľka
Mgr. Monika Nedorostová
Vychovávateľka
Ing.Jaroslav Tomčík
Riaditeľ