Mgr. Mária Aftanasová
Učiteľka
Mgr. Ladislav Slovák
Triedny učiteľ
Mgr. Andrea Andrísková
Vychovávateľka
Mgr. Barbora Stopjaková
Vychovávateľka
Mgr. Sylvia Brnová
Triedna učiteľka: 8.A.
Jana Uváčková
Učiteľka
Mgr. Andrea Cepková
Triedna učiteľka:6.B.
Mgr. Martina Vadíková
Triedna učiteľka
Mgr. Daniela Drobná
Triedna učiteľka
Mgr. Alena Valášková
Triedna učiteľka