Mgr.Daniela Drobná
Mgr. Monika Janechová
Mgr. Marcela Vesperínová
Mgr. Lenka Švarcová
Mgr. Jana Záhorcová
Viera Valová
Mgr. Daniela Majerníková
Učiteľka
Mgr. Marcela Vesperínová
Triedna učiteľka
Mgr. Monika Janechová
Triedna učiteľka
Mgr. Juraj Kuťka
Triedny učiteľ