Školská jedáleň

Naša škola má zabezpečené stravovanie vo vlastnej školskej stravovni so školskou jedálňou. Školská jedáleň bola zrekonštruovaná a vymaľovaná .Denne sa stravuje 300 stravníkov. Chutné obedy pripravuje pripravujú kuchárky J.Brašková, P.Lehutová,I.Kita  Marzena  a S.Obuchová a vedúca jedálne Mgr.J.Kožušníková.

Jedálny lístok môžete nájsť tu

Zo stravovania sa je možné odhlásiť deň vopred do 13.00 hodiny.