Školská jedáleň

Naša škola má zabezpečené stravovanie vo vlastnej školskej stravovni so školskou jedálňou.Školská jedáleň bola zrekonštruovaná a vymaľovaná .Denne sa stravuje 200 stravníkov.Chutné obedy pripravuje pripravujú kuchárky J.Brašková,B.Bočincová,P.Lehutová a I.Kita  Marzena  a vedúca jedálne Mgr.J.Kožušníková.

Jedálny lístok môžete nájsť tu

Zo stravovania sa je možné odhlásiť deň vopred do 13.00 hodiny.