Adresa: Základná škola, Školská ul.4,Vrbové, 922 03
Riaditeľ školy: +421 33 7718 007, +421 911 206 072, riaditel@zsvrbove.sk
Sekretariát: +421 33 7718 008, zsvrbove@zsvrbove.sk
Vedúca jedálne, účtovníčka: +421 33 7792234, zsvrbove@zsvrbove.sk

 

Riaditeľ školy: Ing. Jaroslav Tomčík
Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň: Mgr. Ján Karkuš
Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň: Mgr. Milica Svítková
Vedúca školskej jedálne: Mgr. Jana Kožušníková
Účtovníčka – ekonómka: Mgr. Gabriela Tamajková
Výchovný poradca: Mgr. Andrea Cepková
Kontaktný učiteľ VMR: Mgr. Marcela Vesperínová
Koordinátor protidrogovej prevencie: Mgr. Miroslava Slivanská
Koordinátor enviromentálnej výchovy: Mgr. Lenka Pavlíčková