Rada školy

RADA ŠKOLY pri ZŠ Vrbové, Školská ul.4:

Funkcia Meno
Predseda Mgr. Drobná Daniela
Podpredseda Ferancová Monika
Členovia Mgr.Brnová Sylvia
Mgr. Cmarková – Breče Petra
Holičová Kateřina
PhDr. Miklášová Jana
Ing.Valová Gabriela
Kaclík Miroslav
Mahreková Soňa
Sedláková Naďa
Sabová Mária
Štatút Rady školy si možno prezrieť tu:Štatút RŠ_ZŠ Vrbové