Rada školy

RADA ŠKOLY pri ZŠ Vrbové,Školská ul.4:

Funkcia Meno
Predseda Mgr. Drobná Daniela
Podpredseda Ing. Kramáriková Eva
Členovia Mgr.Brnová Sylvia
Mgr.Brnová Sylvia
Holičová Kateřina
PhDr. Miklášová Jana
Ing.Valová Gabriela
Spál Igor
Galbavá Ivana
Ing.Tonkovič Rastislav
Sabová Mária
Bc.Vladová Michaela