Školská knižnica

Školská knižnica sa nachádza v zadnej časti budovy základnej školy.V tomto školskom roku je knižnica integrovaná s priestormi nového školského klubu detí.V knižnici sa nachádza 2300 zväzkov kníh a odbornej literatúry.Knihy si možno vypožičať u školského knihovníka Mgr.M.Vesperínovej.