Výchovné poradenstvo

Potrebuješ poradiť, zdôveriť sa, vyrozprávať?

 Máš problémy doma?

 Máš problémy v škole, v učení?

 Ubližuje ti niekto, týra ťa, šikanuje?

 Potrebuješ poradiť s voľbou strednej školy?

 Nevieš, čo ďalej so svojím životom?

Vyhľadaj pomoc výchovného poradcu!

Rada vám pomôžem a spoločne vyriešime všetko, čo vás trápi.

Konzultačné hodiny v pondelok od 12.30 do 13.30 hod. alebo podľa dohody.

Mgr. A.Cepková