Oznam pre rodičov – informácie k ochoreniu COVID 19

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že aktuálne informácie týkajúce sa školského roku 2020 – 2021 v období pandémie ochorenia COVID 19 sú dostupné na web stránkach: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021.

Informácie pre rodičov a žiakov na záver školského roku 2019/2020

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,že ukončenie školského roku 2019/2020 sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 o 8.00. Žiaci, ktorí chodia do školy, dostanú vysvedčenie v triedach. Žiaci prihlásení na stravovanie môžu ísť na obed od 9.00 do 11.00. Školský klub bude v prevádzke do 14.00. Žiaci, ktorí nechodia do školy,si preberú vysvedčenie v stredu […]

Informácie pre rodičov a žiakov ku vyučovaniu pre 6.-9. ročník od 22.6.2020

Organizácia vyučovania od 22.6.2020 7.45 – otvorenie vchodu cez školský dvor. Žiaci vchádzajú v rúšku do budovy. Po vstupe si vydezinfikujú si ruky a „odčipujú sa“. V odstupoch sa prezujú a idú do svojej triedy. Od 8.00 do 13.30 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu príslušnej triedy – žiaci si prinesú pomôcky na vyučovanie. 7.vyučovacia hodina a triednické hodiny sú zrušené. […]

Obnovenie vyučovania pre žiakov 6. – 9. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom oznamuje rodičom a žiakom , že dňa 22. júna 2020, v pondelok, bude obnovené vyučovanie  pre žiakov  6. – 9.ročníka. Rodičia žiakov nahlásia triednym učiteľom záujem žiakov o vyučovanie do 16.6. do 8.00 emailom (podrobnosti budú v emailoch zaslaných rodičom). Pre žiakov, ktorí boli prihlásení na stravovanie, bude […]

Oznam – školské stravovanie

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom,ktorí svoje deti dodatočne prihlasujú do školy a tieto sa stravujú  v školskej jedálni,aby svoje deti prihlásili  aspoň jeden deň vopred (telefonicky) aj na stravovanie.Na opätovné stravovanie je dieťa potrebné  prihlásiť.

Matematický klokan

Súťaž Matematický klokan sa uskutočnila v pondelok 8. júna 2020. Súťažili prihlásení žiaci 1. – 9. ročníka.Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí nastúpili do školy od 1. júna 2020, súťažili vo svojich triedach. Žiaci 1. – 9. ročníka, ktorí sú doma, súťažili online.

Informácie pre rodičov a žiakov ku obnoveniu vyučovania od 1.6.2020

Organizácia a harmonogram vyučovania od 1.6.2020 Rodič pri prvom vstupe žiaka do školy prinesie (pošle po dieťati) vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je zverejnené na webovej stránke školy, alebo ho vyplní pri príchode do školy pred vchodom do školy. Rodič bezodkladne  informuje vyučujúceho a riaditeľa školy, že u žiaka je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie Covid-19 alebo je […]

Obnovenie vyučovania v špeciálnom režime od 1.6.2020

Riaditeľstvo Základnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom oznamuje, že dňa 1. júna 2020, v pondelok, bude obnovené vyučovanie v špeciálnom režime pre žiakov 1. – 5.ročníka. Preto je potrebné, aby rodičia triednym učiteľom obratom oznámili údaje potrebné k obnoveniu vyučovania.Tieto údaje – záujem/nezáujem o vyučovanie  – zašlú triednym učiteľom do piatku 22.5.2020.Pre žiakov, ktorí […]