Koncert ZUŠ

V utorok 31.januára 2023 sa uskutoční v T-klube vo Vrbovom koncert žiakov ZUŠ. Koncert pre žiakov 1. – 9. ročníka našej školy sa začína o 10.30.

Matematická olympiáda – okresné kolo

V stredu 25. januára 2023 sa uskutoční na ZŠ na Brezovej ulici v Piešťanoch okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9. Súťaže sa zúčastnia postupujúci žiaci zo školského kola – 3 žiaci 5. ročníka a 3 žiaci 9. ročníka. O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Vo štvrtok 26.januára 2023 sa uskutočnilo v CVČ Piešťany okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Do súťaže postúpili aj víťazi v 2. a 3. kategórií zo školského kola. V 3.kategórií obsadila naša žiačka Viktória Juricová zo 7.A vynikajúce 3.miesto. Srdečne blahoželáme!

Jazykové olympiády

V stredu 18. januára 2023 sa uskutoční v CVČ Ahoj v Piešťanoch okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnia aj postupujúci žiaci z našej školy. Vo štvrtok 19. januára 2023 sa uskutoční v CVČ Ahoj v Piešťanoch okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnia aj postupujúci žiaci z našej školy. O […]

Rodičovské združenie

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v pondelok 16. januára 2023 sa uskutočnia triedne rodičovské združenia ako konzultácie s triednymi učiteľmi v čase od 15.00 do 17.00 hod. Účasť rodičov je potrebná.

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a rodičom, že vianočné prázdniny sa začínajú v piatok 23. decembra 2022 a končia sa v piatok 6. januára 2023. Vyučovanie po prázdninách sa začína v pondelok 9. januára 2023.

Prerušenie vyučovania

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení bude od stredy 14. decembra 2022 do piatku 16.decembra 2022 prerušené prezenčné vyučovanie. V týchto dňoch nebude v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň. V týchto dňoch budú zadania úloh posielané vyučujúcimi prostredníctvom Edupage do 10. hodiny.

Informácie k stravovaniu od 1.1.2023

Vážení rodičia žiakov stravujúcich sa v ŠJ, oznamujeme Vám, že na základe zvýšenia finančných pásiem na nákup potravín na jedno dieťa pre ZŠ, schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.1.2023 a Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vrbové č. 5/2022 /ako zriaďovateľa ZŠ/, sa zvyšuje poplatok za stravu žiakov ZŠ s […]