Informácie k otvoreniu školy pre 2.stupeň

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom 2.stupňa, že v pondelok 19.apríla 2021 bude obnovené vyučovanie pre žiakov 2.stupňa. Aby žiaci bez obáv a problémov postupne zvládli návrat do školských lavíc, budú mať adaptačné obdobie s upraveným rozvrhom hodín a to 4, resp. 5 vyučovacích hodín podľa platného rozvrhu. V pondelok 19.4.2021 bude vchod do budovy […]

Informácie k otvoreniu školy a testovaniu žiakov

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že so súhlasom zriaďovateľa obnovuje od pondelka 19.4.2021 prezenčné vyučovanie.Podmienkou prítomnosti žiaka na vyučovaní je negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu, nie staršieho ako 7 dní, a to žiaka a jedného zákonného zástupcu, prípadne výnimka z testovania  – Potvrdenie o prekonaní Covid ochorenia potvrdená lekárom. Od pondelka 19.4.2021 je v priestoroch […]

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.apríla 2021 a končia sa v utorok 6.apríla 2021.Vyučovanie po prázdninách sa pre žiakov 1.stupňa začína v stredu 7.apríla 2021.Žiaci prinesú v stredu ráno vyplnené Čestné vyhlásenie, ktoré odovzdajú . Podmienkou nástupu dieťaťa po prázdninách do školy je absolvovanie COVID testu s negatívnym […]

Testovanie žiakov

Riaditeľstvo ZŠ na Školskej ulici 4 informuje rodičov žiakov 5. – 9. ročníka o možnosti testovania žiakov kloktacími testami. Testovanie kloktacími testami sa bude vykonávať v škole. Pred testovaním žiak prinesie vytlačené ,vypísané a podpísané tlačivá 1.A a 1.B .Obe tlačivá 1A – Súhlas dotknutej osoby a 1.B – Zber údajov sa nachádzajú v sekcii […]

Zápis do 1.ročníka – aktualizované informácie

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1.ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch: 15.apríla 2021, vo štvrtok  v čase od 14.00 do 17.00 16.apríla 2021, v piatok  v čase od 14.00 do 17.00 Zapisujú sa deti narodené v čase od 1.9.2014 do 31.8.2015. Zápis sa uskutoční v budove školy na Školskej ulici len za […]

Dištančné vzdelávanie – aktualizácia

Riaditeľstvo ZŠ vo Vrbovom, Školská ul. oznamuje rodičom a žiakom 1. – 4. ročníka, že na základe rozhodnutia krajského hygienika nebude od pondelka 15.marca 2021 obnovené vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka,škola bude naďalej zatvorená. Vyučovanie od pondelka 15.marca 2021 bude pokračovať dištančnou formou pre žiakov 1. a 2.stupňa. Informácie o návrate žiakov do školy v súvislosti s vývojom pandemickej situácie budú […]

2 percentá z dane

Milí rodičia a priatelia školy, aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov.Využitie týchto prostriedkov  jeúčelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí. Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali. Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie – môžu poukázať 2% v časti DP Vyhlásenie o poukázaní podielu […]

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo školy oznamuje,že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch: 15. apríla 2021 v čase od 14.00 do 17.00 16.apríla 2021 v čase od 14.00 do 17.00 Podrobnejšie informácie o zápise budú uverejnené neskôr. Oznam o zápise si možno prezrieť tu: https://zsvrbove.sk/wp-content/uploads/zápis-1.pdf

Dištančné vzdelávanie + jarné prázdniny

Riaditeľstvo ZŠ vo Vrbovom, Školská ul. oznamuje rodičom a žiakom 1. – 4. ročníka, že na základe rozhodnutia krajského hygienika nebude od pondelka 22.februára 2021 obnovené vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka,škola bude naďalej zatvorená. Vyučovanie od pondelka 22.februára 2021 bude pokračovať dištančnou formou pre žiakov 1. a 2.stupňa do piatku 26.februára 2021. Riaditeľstvo ZŠ vo Vrbovom, Školská ul. oznamuje rodičom a […]

Projekt Čítame radi

V týchto dňoch prebehlo vyhodnotenie celoslovenského projektu Čítame radi,ktorý je zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl. Projekt zaslala aj naša škola a uspela. Do školskej knižnice tak pribudnú nové knihy pre našich žiakov,mladších aj starších čitateľov.