Všetkovedko

V utorok 30.novembra 2021 sa uskutočnila súťaž Všetkovedko. Súťaž sa uskutočnila pre prihlásených žiakov 2. – 4. ročníka. Prihlásení žiaci vypracovali súťažný test podľa pokynov. Testy boli odoslané a výsledky budú zaslané do školy v priebehu niekoľkých týždňov.

Prerušenie prezenčného vyučovania žiakov 2. stupňa v ZŠ, Školská 4, Vrbové

Riaditeľstvo školy na základe vyhlášky č.271  RUVZ v Trnave Vám oznamuje, že od 1.decembra 2021 do odvolania sa budú  triedy 2. stupňa ZŠ vzdelávať dištančnou formou vyučovania. V prípade zmeny budú rodičia informovaní.Online vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý bol žiakom zaslaný.Žiadame rodičov, aby sa deti v tomto období zdržiavali doma a aby ste ich […]

Týždeň vedy a techniky – aktivity

V dňoch 8. – 14. novembra 2021 prebiehajú v školách aktivity venované Týždňa vedy a techniky. Do týchto aktivít sa zapojili aj žiaci z našej školy. Žiaci z 8. ročníka sa venovali aktivitám na hodinách biológie a fyziky.

Aktivity – finančná gramotnosť

31.október je vyhlásený za Svetový deň sporenia. Jeho cieľom je dostať myšlienku sporiť do povedomia ľudí. Pri tejto príležitosti sa na našej škole konali rôzne aktivity rozvíjajúce finančnú gramotnosť u žiakov. Piataci si precvičili nakupovanie a počítanie s eurami, šiestaci si vyskúšali výmenu valút a ôsmaci si naplánovali finančný rozpočet na spoločný výlet. Aj sporenie […]

I – bobor – informatická súťaž

V dňoch 8. – 12. novembra 2021 sa uskutoční informatická súťaž I – bobor. Súťažiť budú žiaci 3. – 8. ročníka v jednotlivých dňoch nasledovne: 8.november,pondelok – 8. ročník 9.november,utorok – 3.ročník 10.november,streda – 6. a 7.ročník 12.november,piatok – 4. a 5. ročník Priebeh súťaže – žiaci dostanú prihlasovacie heslo, pod ktorým sa prihlásia na […]

Tradičná výstavka tekvíc

Ako sa v posledných rokoch stalo v našej škole zvykom, koncom októbra sme opäť  vystavili tekvice. V uplynulých dňoch si žiaci všetkých tried 1. a 2. stupňa pripravovali výrobky z vyrezávaných tekvíc od obrovských až po tie najmenšie. Od  stredy 27. októbra sú už všetky tekvice i  tekvičky  vystavené v predzáhradke ZŠ na Školskej ulici 4 vo Vrbovom. Výstavka výrobkov bude […]

Podujatia v októbri 2021

6.10.        Cezpoľný beh – OK 13.-20.10.     Hovorme  o jedle 21.10.     Deň jablka 25.10. –  27.10.  Výstavka tekvíc 28.10. – 29.10.   Jesenné prázdniny

Parkfoto – sakurová súťaž

V sobotu 25. septembra 2021 sa v Piešťanoch v parku uskutočnila vernisáž súťažnej výstavy fotografií Parkfoto. Najlepšie fotografie boli ocenené, medzi nimi boli aj fotografie súťažiacich z našej školy – Sakury, ktorí získali 1.miesto.Úspešnými fotografmi boli L.Brnová,B.Petríčková,P.Kuruc,J.Beseda a E.Nigošová zo 6.A. Srdečne blahoželáme!

Cezpoľný beh – okresné kolo

V stredu 6.októbra 2021 sa v Piešťanoch na Lodenici uskutoční okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Do súťaže sa prihlásila aj naša škola. Budú ju reprezentovať v kategórii žiačok S.Hornáková z 8.ročníka,K.Blašková a E.Miklušáková z 9. ročníka a v kategórii žiakov F.Majerník, J,Obuch a S.Mahrek z 9. ročníka.