Aktuality

Deň Zeme – enviromentálne aktivity

22. apríla 2024 si ľudia na celom svete pripomenuli Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili rôzne akcie zamerané na ochranu životného prostredia. Akcie sú zamerané na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné aktivity s cieľom zvýšenia ekologického povedomia. Do týchto aktivít sa zapojí aj naša škola a to v utorok 30. apríla 2024. Pokyny oznámia žiakom triedni učitelia.