Deň narcisov

Vo štvrtok 18. apríla 2024 sa uskutočnil Deň narcisov, ktorého hlavnou myšlienkou je podpora boja proti rakovine. Žiaci vyjadrili svoju podporu dobrovoľným príspevkom do finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Finančné príspevky môžu odovzdávali počas dopoludnia do pokladničky. Za finančný príspevok boli odmenení narcisom.