Futbalový krúžok – dievčatá

 

Žiačky 5. – 9. ročníka sa stretávajú v stredu ráno v telocvični,aby si zdokonalili svoje futbalové zručnosti.Vedúcim krúžku je Mgr.Kuťka.