Žiaci 7. ročníka sa stretávajú na krúžku 3D v stredu ráno pod vedením Mgr.S.Brnovej.