Aktuality

Ekonomická olympiáda

V dňoch 15. – 18. januára 2024 sa uskutoční školské kolo ekonomickej olympiády. Súťažiť budú žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí po prihlásení vypracujú súťažný test na počítači.